Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj

Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem
      Internetu.

1.2 Sklep internetowy, działający pod adresem www.stetoskop.net.pl. jest własnością firmy AKMED Medyczne
      Instrumenty Diagnostyczne Anna Przybysz Krzysztof Przybysz spółka cywilna, ul. Tomasza Zana 14, 60-691 
      Poznań, NIP: 9721125558, Regon: 300191522, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez
      prezydenta Miasta Poznania.

1.3 AKMED jest sprzedawcą w sklepie www.stetoskop.net.pl., zwanym w dalszej części Administratorem sklepu.

1.4 Biuro obsługi klienta i magazyn mieści się przy ul. Piątkowskiej 122 lok.13, 60-649 Poznań. Adres poczty
      elektronicznej sklepu (e-mail): info@stetoskop.net.pl, telefon: 618254561.

1.5 Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo niniejszy regulamin.

2. Oferta produktowa i ceny

2.1 Aktualna oferta produktowa jest umieszczona w witrynie internetowej www.stetoskop.net.pl i dotyczy w
      szczególności sprzętu medycznego dla lekarzy, pielęgniarek i studentów kierunków medycznych.

2.2 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest
      wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.3 Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy.

2.4 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.5 Administrator sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania
      akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów
      zamówienia.

2.6 Informacja o towarach zamieszczona na stronie sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie
      Administratora sklepu lub u jego dostawców.

2.7 Informacje o Towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543
      Kodeksu Cywilnego.

2.8 Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są
      wyłączną własnością tychże firm.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Administrator sklepu przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową: www.stetoskop.net.pl, telefonicznie pod
      numerem telefonu: 618254561, oraz pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@stetoskop.net.pl.

3.2 Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia
      telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00

3.3 Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie
      składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jedynie w razie podania wszystkich informacji
      wymaganych w procesie zamówienia.

3.4 Stroną umów zawieranych z Administratorem sklepu, w związku ze sprzedażą realizowaną w sklepie internetowym
      www.stetoskop.net.pl, może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności
      prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca
      zdolność prawną, zwana dalej: Klientem.

3.5 Złożenie zamówienia i przyjęcie do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail
      z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy
      Klientem oraz Administratorem sklepem www.stetoskop.net.pl

3.6 Klient może dokonać zapłaty: przelewem na konto Administratora sklepu firmy AKMED - Nazwa banku i numer
      rachunku: Santander Bank Polska S.A., nr r-ku: 18 1090 1476 0000 0000 4700 7720 lub gotówką przy
      odbiorze przesyłki – należność pobiera listonosz lub kurier.

3.7 Termin otrzymania przesyłki przez Klienta wynosi zazwyczaj 1 do 2 dni roboczych. Zamówiony towar można
      odebrać bezpośrednio w biurze obsługi klienta Administratora sklepu.

3.8 Administrator sklepu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który
      wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w
      sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.9 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W
      przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i
      podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie
      całości zamówienia).

3.10 Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienia do momentu jego wysłania. W tym celu należy
        skontaktować się z biurem obsługi klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Reklamacje i gwarancje

4.1 Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy,
      obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji określone są na druku gwarancji
      gwaranta.

4.2 W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta
      Administratora sklepu.

4.3 Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z
      zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas
      transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych
      dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez
      Klienta przy odbiorze towaru od kuriera.

4.4 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.

4.5 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z
      powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w
      sklepie towary do wyboru.

5. Zwroty, odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
       za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący
       konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia
       odbioru przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu faktury i
       towaru do Sklepu, na adres 60-649 Poznań, Piątkowska 122/13.

5.2 Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary powinny być
      zwrócone w stanie niezmienionym.

5.3. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem.

5.5 Zgodnie z w/w Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
      konsumentowi w przypadkach:

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

5.6 Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta
      będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta
      rachunek bankowy lub adres.

6.Postanowienia końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
      szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
      Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych
      praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z
      2000r. ,poz.271 z późn. zm.) 6.2 Ewentualne spory, zaistniałe pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z
      zawartą umową na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.

6.3 Pytania, skargi i problemy należy zgłaszać do biura sklepu na adres: info@stetoskop.net.pl

6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie
      wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.stetoskop.net.pl .
      Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie
      zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6.5 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2013